alphareg sky løsning

alphareg sky løsning er nå tilgjengelig. Løsningen gir mulighet for at flere personer og/eller flere PC’er kan jobbe med samme alphareg. Dette blir ofte kalt Sky- eller, på engelsk Cloud- løsning.

Har du spørsmål eller behov for avklaringer så ikke nøl med å ta kontakt !

alphareg sky løsning

Vi benytter et Microsoft Azure miljø for å operere dette. I praksis vil dette bety at en felles database (regnskap, kunder, medlemmer etc.) settes opp felles for dere som kunde. Alle hos dere som skal bruke løsningen installerer en versjon av alphareg på sin PC, men denne er da koplet til den felles databasen som ligger i Azure miljøet. Dette krever da at man har tilgang til Internett når man skal utføre noe i alphareg. Ellers er sky løsningen helt identisk med den lokale løsningen når det gjelder moduler og funksjoner. Se beskrivelse av de forskjellige løsninger, moduler og funksjoner andre steder på vår nettside.

Det vil inngå autorisasjonsoppsett og kontroll for å styre hvem som får gjøre hva. F.eks. kan en ha tilgang til alt, en annen har bare tilgang til å føre regnskap, en tredje kan bare se på regnskap, mens en bruker kun har tilgang til Medlems modulen osv.

Denne løsningen vil også kunne utnyttes av en person som ønsker å jobbe med sin alphareg fra flere forskjellige PC’er på forskjellige steder.

Priser og betingelser finner dere her.

Dere som i dag har siste lokale versjon av «nye» alphareg og ønsker å oppgradere til sky løsning kan gjøre dette direkte fra deres alphareg program. Instruksjon for hvordan du gjør dette finner du her:

 Oppgrader til sky versjon

Dere som har «gammel» alphareg og ønsker å oppgradere til «nye» alphareg – ta kontakt med kundeservice på:

Telefon: 71 25 75 55 eller post@alphareg.no

Vi vil senere tilby tilgang til enkelte funksjoner, i sky løsningen, via web grensesnitt (nettleser) både fra en PC/Mac, nettbrett (Ipad etc.) og smart telefoner. Vi kommer tilbake med mer informasjon når disse løsninger og funksjoner er klare for levering.

Kjøp

Les betingelser her

Skissen under gir en oversikt over de enkelte moduler med innhold og har link til produkt sider som i detalj beskriver innhold.

Oops...
Slider with alias slider5 not found.