alphareg priser

Vi foretar årlig prisjustering i oktober basert på SSBs Konsumpris indeks for foregående 12 måneder. Prisene blir gjeldende fra 1. januar påfølgende kalenderår.

Nedenfor finner du en oppstilling av priser på alphareg’s moduler. Alle priser inkluderer fri oppdatering til nye versjoner og tilgang til vår brukerstøtte.

Vi har prøvd å gjøre dette enkelt og tydelig. Har du allikevel spørsmål eller behov for avklaringer så ikke nøl med å ta kontakt !


alphareg Regnskap

NOK 1.635 inkl. mva per år for lokal løsning (enbruker)

NOK 1.965 inkl. mva per år for sky løsning (flerbruker)

og inkluderer

 • Tilpasset kontoplan
 • Bilagsregistrering
 • Hovedbok
 • Kunde/Leverandør reskontro
 • Budsjett
 • Inn-/Ut-betalinger
 • Rapporter

alphareg Avdelingsregnskap

NOK 1.635 inkl. mva per år  for lokal løsning (enbruker)

NOK 1.965 inkl. mva per år for sky løsning (flerbruker)

og inkluderer

 • Bilagsregistrering per avdeling
 • Rapporter per avdeling

alphareg Prosjektregnskap

NOK 1.635 inkl. mva per år  for lokal løsning (enbruker)

NOK 1.965 inkl. mva per år for sky løsning (flerbruker)

og inkluderer

 • Bilagsregistrering per prosjekt
 • Rapporter per prosjekt

alphareg Faktura

NOK 1.635 inkl. mva per år  for lokal løsning (enbruker)

NOK 1.965 inkl. mva per år for sky løsning (flerbruker)

og inkluderer

 • Varer
 • Prislister
 • Fakturering

alphareg Dokumentarkiv

NOK 1.635 inkl. mva per år  for lokal løsning (enbruker)

NOK 1.965 inkl. mva per år for sky løsning (flerbruker)

og inkluderer

 • Automatisk lagring av kundefakturaer(PDF) knyttet til postering
 • Lagre skannede eller mottatte elektroniske dokumenter knyttet til bilag
 • Vise tilknyttet dokument i bilagsoversikt

alphareg Medlem

NOK 1.635 inkl. mva per år  for lokal løsning (enbruker)

NOK 1.965 inkl. mva per år for sky løsning (flerbruker)

alphareg Medlem er enkel å bruke og benytter Fakturering til produksjon av faktura og giro til medlemmene og skaper bilag i Regnskap. Du får god oversikt og har full kontroll på medlemsmassen via medlems reskontroen.

Medlem modulen forenkler og effektiviserer dine aktiviteter overfor medlemmene og gir deg god oversikt over status på medlemmene. Utskrift av medlemsfaktura via pdf format skrives ut eller sendes medlem via epost.  Du har til enhver tid oversikt over betalte og ubetalte kontingenter og regninger.

Medlems modulen kan benyttes uavhengig av andre moduler i alphareg men du får store effektivitetsgevinster når den benyttes sammen med Regnskap.

alphareg Tjenester 

alphareg Tjeneste modul består av Avtale, Prosjekt, Salg Tjenester med Timeregistrering og Fakturering.

Ta kontakt med oss på telefon: 71 25 75 55 eller på epost: post@alphareg.no for tilbud.

For alle moduler gjelder følgende:

 • 1 Bruker
 • 1 Regnskap
 • Tillegg for ekstra Regnskap
  • NOK 1.635 inkl. mva per år ved med enn 150 bilagslinjer/år for lokal løsning
  • NOK 1.965 inkl. mva per år ved mindre enn 150 bilagslinjer/år for sky løsning(flerbruker)
  • NOK 1.470 inkl. mva per år ved mindre enn 150 bilagslinjer/år for lokal løsning(enbruker)
  • NOK 1.770 inkl. mva per år ved mindre enn 150 bilagslinjer/år for sky løsning(flerbruker)
  • Har du behov for å kjøre flere regnskap i systemet, ta kontakt med oss for pristilbud
 • Tillegg for ekstra bruker i sky løsning NOK 390 inkl. mva (1 bruker er inkludert)
 • Tillegg for å sende epost fra lokal løsning via epost i sky NOK 390 inkl. mva
 • Tillegg for å sende epost via sky løsning NOK 495 inkl. mva
 • Modulen Faktura er åpen for fri bruk med inntil 10 fakturaer. Medlem er åpen for fri bruk med inntil 10 Medlemmer.
 • Kjøper man flere moduler prises påfølgende moduler til NOK 1.470 inkl. mva per år for lokal løsning og NOK 1.770 for sky løsning.

Kjøp

Les betingelser her

Skissen under gir en oversikt over de enkelte moduler med innhold og har link til produkt sider som i detalj beskriver innhold.

Oops...
Slider with alias slider5 not found.