Hvis du skal ha tilgang til alphareg-data som ligger lagret i skyen fra en ny PC, eller en administrator har gitt deg tilgang, kan du installer en klient fra en av disse sidene.

Alphareg må kjøres på en Windows PC, (Windows 7 eller nyere).

Klikk her for å åpne siden for installasjon av Alphareg Skyløsning

Trykk på knappen «Install» og velg «Kjør» når nettleseren spør hva du vil gjøre med filen.
Pass på å trykke «Ja» hver gang Windows spør om du vil tillate at appen gjør endringer på din PC.

Får du advarsel om Microsfort Defender SmartScreen har hindret ukjent app i å starte, velg mer Info og Kjør likevel.
Les mer om blokkering av ukjent app her.

Når du starter opp programmet, vil du etter at installasjon er fullført, bli bedt om å oppgi din epost-adresse og mobilnummer.

Fyll inn din epostadresse og mobilnummer i de gule feltene ,og tast Enter eller trykk på «Send meg PIN-kode»
Det er her viktig at du  oppgir det samme som ble brukt for å registrere din konto. Er du i tvil, kontakt administratoren som opprettet denne.
Hvis opplysningene ikke ble funnet, blir du spurt om å forsøke på nytt.

Merk. Knappen «Benytt lokal database» skal ikke benyttes ved kobling til sky-lager. For enkel klient er den normalt heller ikke synlig.

Hvis kombinasjon av epostadresse og mobilnummer ble funne i lisensdatabasen, vil du etter en kort stund motta en SMS med en pinkode du fyller inn i det gule feltet.

Du skal nå komme rett inn på riktig klient, eventuelt få mulighet å velge hvilken klient du skal jobbe med, om du har tilgang til mer enn en klient.

Neste gang du starter opp alphareg, vil du kunne velge klient direkte uten å gå via påloggingsprosessen. Informasjon som behøves lagres på disken.
Installer du på en PC hvor flere har tilgang til samme konto, bør du passe på å slette filen som ble lagret.
Du finner denne i mappen «%userprofile%\ALPHAREG»