For å installere/oppdatere alphareg til siste versjon, kan du klikke på denne linken:
https://download.alphareg.no/alphareg/publish.htm

Hvis du blir spurt hva du vil gjøre med denne filen, velg Åpne, Kjør eller Lagre (avhengig av din nettleser)
Microsoft Edge vil f.eks foreslå at du Åpner filen, som vist i bilet under

Neste trinn vil være en sikkerhetsadvarsel. Velg «Installer».

Du vil da se en framdriftsindikator som viser at installajsonsfilene lastes ned.

I forbindelse med at vi  nettopp har byttet ut sertifikatet som installasjon er signert med, kan det i en overgansfase komme opp en advarsel fra beskyttelsessytemet på din PC. Slik vil advarselen se ut fra Windows Defeneder. Dette kan skje inntil det nye sertifikatet er blitt velkjent på Internet.

Klikk på teksten «Mer info» som er markert med rød ramme

Klikk på «Kjør likevel» for å sette i gang selve installasjon.

Når vårt nye sertifikat er sjekket tilstrekkelig mange ganger, skal den siste advarselen normalt ikke vises.