alphareg priser

Vi øker våre priser fra 1.1.2019.

Prisøkningen er iht. konsumprisindeksen. Siden vi ikke har hatt noen justering av priser siden desember 2015 blir økningen på ca. 8,5 %

Nedenfor finner du en oppstilling av priser på alphareg’s moduler. Alle priser inkluderer fri oppdatering til nye versjoner og tilgang til vår brukerstøtte.

Priser som gjelder fram til 1.1.2019 står i parentes. Kjøp/oppgrader nå, og før 31.12.18, og få resten av 2018 gratis samt hele 2019 til gammel pris!

Vi har prøvd å gjøre dette enkelt og tydelig. Har du allikevel spørsmål eller behov for avklaringer så ikke nøl med å ta kontakt !


alphareg Regnskap

NOK 1.610 (1.485) inkl. mva per år og inkluderer

 • Tilpasset kontoplan
 • Bilagsregistrering
 • Hovedbok
 • Kunde/Leverandør reskontro
 • Budsjett
 • Inn-/Ut-betalinger
 • Rapporter

alphareg Avdelingsregnskap

NOK 1.610 (1.485) inkl. mva per år og inkluderer

 • Bilagsregistrering per avdeling
 • Rapporter per avdeling

alphareg Prosjektregnskap

NOK 1.610 (1.485) inkl. mva per år og inkluderer

 • Bilagsregistrering per prosjekt
 • Rapporter per prosjekt

alphareg Faktura

NOK 1.610 (1.485) inkl. mva per år og inkluderer

 • Varer
 • Prislister
 • Fakturering

alphareg Dokumentarkiv

NOK 1.610 (1.485) inkl. mva per år og inkluderer

 • Automatisk lagring av kundefakturaer(PDF) knyttet til postering
 • Lagre skannede eller mottatte elektroniske dokumenter knyttet til bilag
 • Vise tilknyttet dokument i bilagsoversikt

alphareg Medlem

NOK 1.610 (1.485) inkl. mva per år.

alphareg Medlem er enkel å bruke og benytter Fakturering til produksjon av faktura og giro til medlemmene og skaper bilag i Regnskap. Du får god oversikt og har full kontroll på medlemsmassen via medlems reskontroen.

Medlem modulen forenkler og effektiviserer dine aktiviteter overfor medlemmene og gir deg god oversikt over status på medlemmene. Utskrift av medlemsfaktura via pdf format skrives ut eller sendes medlem via epost.  Du har til enhver tid oversikt over betalte og ubetalte kontingenter og regninger.

Medlems modulen kan benyttes uavhengig av andre moduler i alphareg men du får store effektivitetsgevinster når den benyttes sammen med Regnskap.

alphareg Tjenester 

alphareg Tjeneste modul består av Avtale, Prosjekt, Salg Tjenester med Timeregistrering og Fakturering.

Ta kontakt med oss på telefon: 71 25 75 55 eller på epost: post@alphareg.no for tilbud.

For alle moduler gjelder følgende:

 • 1 Bruker
 • 1 Regnskap
 • Tillegg for ekstra Regnskap
  •  NOK 1.449 (1.335) inkl. mva per år
  • Har du behov for å kjøre flere regnskap i systemet, ta kontakt med oss for pristilbud
 • Modulen Faktura er åpen for fri bruk med inntil 10 fakturaer. Medlem er åpen for fri bruk med inntil 10 Medlemmer.
 • Kjøper man flere moduler prises påfølgende moduler til NOK 1.449 (1.335) inkl. mva per år.

Kjøp

Les betingelser her

Skissen under gir en oversikt over de enkelte moduler med innhold og har link til produkt sider som i detalj beskriver innhold.