Hvis du skal ha tilgang til alphareg-data som ligger lagret i skyen fra en ny PC, eller en administrator har gitt deg tilgang, kan du installer en klient fra en av disse sidene.

Alphareg må kjøres på en Windows PC, (Windows 7 eller nyere).

Enkel skyklient uten mulighet for lokal database (Anbefales)

Full klient med mulig tilgang til lokal database

Trykk på knappen «Install» og velg «Kjør» når nettleseren spør hva du vil gjøre med filen.
Pass på å trykke «Ja» hver gang Windows spør om du vil tillate at appen gjør endringer på din PC.

Når du starter opp programmet, vil du etter at installasjon er fullført, bli bedt om å oppgi din epost-adresse og mobilnummer.

Fyll inn din epostadresse og mobilnummer i de gule feltene ,og tast Enter eller trykk på «Send meg PIN-kode»
Det er her viktig at du  oppgir det samme som ble brukt for å registrere din konto. Er du i tvil, kontakt administratoren som opprettet denne.
Hvis opplysningene ikke ble funnet, blir du spurt om å forsøke på nytt.

Merk. Knappen «Benytt lokal database» skal ikke benyttes ved kobling til sky-lager. For enkel klient er den normalt heller ikke synlig.

Hvis kombinasjon av epostadresse og mobilnummer ble funne i lisensdatabasen, vil du etter en kort stund motta en SMS med en pinkode du fyller inn i det gule feltet.

Du skal nå komme rett inn på riktig klient, eventuelt få mulighet å velge hvilken klient du skal jobbe med, om du har tilgang til mer enn en klient.

Neste gang du starter opp alphareg, vil du kunne velge klient direkte uten å gå via påloggingsprosessen. Informasjon som behøves lagres på disken.
Installer du på en PC hvor flere har tilgang til samme konto, bør du passe på å slette filen som ble lagret.
Du finner denne i mappen «%userprofile%\ALPHAREG»